VOUCHER REHABILITACYJNY

Vouchery rehabilitacyjne

Zapraszamy do zakupu voucherów na dowolnie wybrane zabiegi w naszym Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii o wybranej przez Państwa wartości pieniężnej.

 

Vouchery rehabilitacyjne można przeznaczyć na prezent dla członka rodziny, bliskiej osoby, która zmaga się z bólem lub różnymi  problemami zdrowotnymi.

Sprawdzą się idealnie, dla osób oczekujących w bardzo długich kolejkach na rehabilitację z NFZ-u.

Każdy przypadek jest inny, dlatego dla wszystkich pacjentów tworzymy indywidualny plan rehabilitacyjny.

 

W celu zakupu vouchera prosimy o kontakt z:

Recepcją - tel: 32 67 030 20

Rehabilitantem - tel: 536 950 450
e-mail: kontakt@rehabilitacja-zawiercie.pl

REGULAMIN

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Voucher uprawnia posiadacza Vouchera do jego wymiany na usługi dostępne w Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
 2. Emitentem Voucherów jest Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Wierzbowa 6.
 3. Posiadacz Vouchera (czyli osoba, która przedstawi Voucher w Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w celu ich realizacji) może dokonać: zakupu dowolnej terapii (neurologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, wad postawy, itp.) . Sprzedawcą powyższych usług jest Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii, realizacja vouchera odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju oferty.
 4. Posiadacze voucherów mogą przeglądać dostępne oferty na www.hotelzawiercie.pl/centrum/cennik
 5. Emitent Voucherów może dokonać wyłączenia poszczególnych ofert poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.
 6. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot nabywający Voucher.
 7. Wartość vouchera jest dowolna, jednak nie może być mniejsza niż 50 zł.

§ 2
Okres ważności i realizacji

 1. Ważność Vouchera – wartość vouchera do 200 zł – ważność 3 miesiące, powyżej 200 zł – ważność 6 miesięcy
 2. Data ważności Vouchera oznacza dzień, do którego musi nastąpić dokonanie płatności Voucherem. Termin realizacji usługi może być późniejszy niż data ważności Vouchera.
 3. Po upływie daty ważności Voucher nie może być realizowany.
 4. Voucher jest ważny od daty zakupu.
 5. Vouchery można łączyć. Przy płatności za usługę Klient może zapłacić dowolną ilością Voucherów.
 6. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość transakcji.
 7. Jeśli wartość oferty jest niższa od wartości Vouchera, kwotę różnicy Posiadacz Vouchera może wykorzystać przy płatności za kolejną usługę kupowaną w Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Kwota ta może być wykorzystana przez Posiadacza w terminie w jakim ważny był posiadany przez niego Voucher.
 8. Jeśli wartość oferty jest wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz Vouchera dopłaca różnicę gotówką lub kartą.

§ 3
Sposób realizacji

 1. Posiadacz Vouchera dokonuje wyboru usługi z oferty dostępnej w Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
 2. Oryginalny Voucher Posiadacz jest zobowiązany przedłożyć przy zakupie wybranej oferty firmy Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
 3. Po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez pracowników Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę usługi, usługę uznaje się za opłaconą.

§ 4
Klauzula o danych osobowych

 1. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie jego danych osobowych w bazie firmy Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii dla potrzeb realizacji zamówienia oraz informowania o promocjach i nowych ofertach firmy Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Kupujący wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych firmom, które współpracują z Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii przy realizacji zamówienia.
 2. Posiadacz Vouchera wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie firmy Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz ich przetwarzanie w celu realizacji wybranej usługi. Posiadacz Vouchera wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych firmom, które współpracują z Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii przy realizacji zamówienia.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Voucher o ogólnych warunkach korzystania z Voucherów. Kupujący poinformuje Posiadaczy Voucherów, o obowiązku zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do jego postanowień. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia Posiadaczom Voucherów informacji, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadaczy Voucherów.
 2. Posiadacz Voucherów realizując je w Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu sprzedaży i realizacji Voucherów Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
 3. Za utratę Vouchera po ich dostarczeniu odpowiedzialny jest odpowiednio Kupujący/Posiadacz. W przypadku utraty Vouchera Kupującemu/Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe/dodatkowe Vouchery.
 4. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów stanowi integralną część każdego zamówienia.
 5. Kupujący, nabywając Voucher, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
 6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w każdym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na www.hotelzawiercie.pl/centrum.
Powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij