Rozbudowa hotelu - projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – "Realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł Projektu - Rozbudowa Hotelu Zawiercie****
Beneficjent - Inwest-Hotel Sp. z o. o.
42-400 Zawiercie Ul. Wierzbowa 6
wartość projektu - 5 214 002,79 PLN
wartość dofinansowania - 749 449,96 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” dostępne na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Inwestycja rozbudowy Hotelu została zakończona.

KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY HOTELU: www.scp-slask.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – "Realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł Projektu: Rozwój i Ulepszenie oferty Hotelu Zawiercie

Beneficjent - Inwest-Hotel Sp. z o. o.
42-400 Zawiercie ul. Wierzbowa 6
wartość projektu – 235 053,00 PLN
wartość dofinansowania – 114 660,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt „Rozwój i Ulepszenie Oferty Hotelu Zawiercie” został zakończony.

Informacje źródłowe na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” dostępne na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Back
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close