Zamki

Szczególną atrakcją turystyczną Wyżyny są zamki warowne tzw. "Orle Gniazda" zbudowane z kamienia wapiennego na szczytach wzgórz. Patrząc z dala na budowle zdaje się, że tworzą one całość ze skałami, na których oraz wśród których się one znajdują.

W wieku XIV za czasów panowania Kazimierza Wielkiego wzniesiono szereg warownych zamków na pograniczu polsko - czeskim w miejscowościach: Ojców, Będzin, Olsztyn, Lelów, Bobolice, Mirów i innych w celu zabezpieczenia stolicy, granic państwa i ochrony szlaków handlowych. Było to dzieło wielkie. Od Krakowa aż po Wieluń powstał system obronny zamków uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami oraz obwarowanymi miastami. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w budowę warownych siedzib możnych rodów. Oni przyczynili się od XIV aż po wiek XVII do wzniesienia, przebudowy i modernizacji zamków w: Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Udorzu, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzkwi, Lipowcu, Rudnie, i innych. Niestety, dziś poza Wawelem, pieskową Skałą, Będzinem i Jasną Górą, oglądamy tylko ruiny. Zmiana taktyki wojennej w XVI w., brak fortyfikacji bastionowych, wojny szwedzkie, rozbiory i restrykcyjna polityka zaborców doprowadziły do upadku i dewastacji zamków.  Prawie każdy zamek posiada swoje legendy i baśnie, tak chętnie opowiadane przez przewodników i miejscową ludność.

http://orlegniazda.pl/pl/t/Zloty_Certyfikat_dla_Szlaku_Orlich_Gniazd

http://www.jura.info.pl/

Zdjęcia : Archiwum Związku Gmin Jurajskich

Powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij