DOFINANSOWANIE PFRON

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON.

Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Zawierciu
Sławomir Nawrotek
Ul. Wierzbowa 6
42-400 Zawiercie

Posiadamy wpis do rejestru ośrodków nr OD / 24 / 0010/ 17 , w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
i jesteśmy upawnieni do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu słuchu
- z upośledzeniem umysłowym
- ze schorzeniami układu krążenia
- z innymi schorzeniami lub dysfunkcjami

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

  • usprawniająco - rekreacyjny

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 14.07.2020 r.

Back
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close